Η Sequenom είναι μία εταιρεία βιοτεχνολογίας που ιδρύθηκε από επιστήμονες με κύριο στόχο να παρέχει τις πιο εξελιγμένες γενετικές εξετάσεις για την προαγωγή της υγείας και της φροντίδας των γυναικών.

Ένας από τους κύριους συντελεστές του επιστημονικού της Team είναι ο prof. Dennis Lo του οποίου η ομάδα ανακάλυψε το ελεύθερο εμβρυικό DNA στην κυκλοφορία του αίματος των γυναικών.  Ήδη από το 2004 η Sequenom πρωτοστατούσε στην έρευνα για την ανάπτυξη ενός μη επεμβατικού προγεννητικού τεστ μέσω της ανάλυσης του ελεύθερου εμβρυικού DNA.

Το 2011 τα κατάφερε και παρουσίασε στον κόσμο το πρώτο μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ  στηριζόμενο στην ανάλυση του

cfDNA, το MaterniT21 Plus!
Το 2012 ήταν η πρώτη που πρόσθεσε την ανίχνευση των Τρισωμιων 18 και 13 και προσέφερε το cfDNA test και σε δίδυμες κυήσεις!

Ακολούθησαν κι άλλες πρωτιές… Η ανίχνευση των φυλετικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γνωστών μικροελλειπτικών συνδρόμων με κυριότερο το σύνδρομο DiGeorge.

Το 2015 η Sequenom, ανακοίνωσε το MaterniT Genome, το μοναδικό μη επεμβατικό προγεννητικό cfDNA τεστ στον κόσμο που αναλύει όλα τα χρωμοσώματα του εμβρύου και επιπλέον μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στο γονιδίωμα μεγαλύτερες από 7Mb καθώς και 8 μικροελλειπτικά σύνδρομα.
Μετά από 6 χρόνια εφαρμογής του μη επεμβατικού προγεννητικού cfDNA τεστ η Sequenom συνεχίζει να ηγείται των εξελίξεων στο χώρο του προγεννητικού ελέγχου και να παρέχει κορυφαίας τεχνολογίας εξετάσεις στις εγκυμονούσες.
Με τόσες πρωτιές, με συνεχής έρευνα και βελτίωση των τεστ της και επιστημονικό προσωπικό με τεράστια εμπειρία πίσω από την ανάλυση των δειγμάτων της… πώς να μην εμπιστευτείτε τα cfDNA test της Sequenom!