Το ένθετο Βημαdonna του Οκτωβρίου φιλοξένησε ενημερωτικό άρθρο της επιστημονικής μας υπεύθυνης σχετικά με τον Μη επεμβατικό Προγεννητικό Έλεγχο και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο.