Η Δρ. Αγγελική Γεροβασίλη, Επιστημονική Υπεύθυνος της Safembryo, μίλησε στο συνέδριο για το cell free DNA τεστ. Αναφέρθηκε εκτενώς στα εξαιρετικά ποσοστά ανίχνευσης του συνδρόμου Down (>99%), καθώς και στις ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις για την ανίχνευση άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών και μικροελλειπτικών συνδρόμων, τα οποία δεν πρέπει να παραβλέπονται διότι αποτελούν το 50% των χρωμοσωμικών ανωμαλιών που μπορεί να να ανιχνευθούν σε ένα έμβρυο.