Ξέρατε ότι… σε έρευνα του καθ. Νικολαΐδη στο King’s College του Λονδίνου, το 91.7% των εγκύων ενδιάμεσου κινδύνου για σύνδρομο Down (1/101-1/2500) επέλεξε το μη επεμβατικό προγεννητικό cfDNA τεστ, ενώ και το 57.3% των εγκύων υψηλού κινδύνου (μεγαλύτερο από 1/100) προτίμησε το cfDNA τεστ έναντι της βιοψίας τροφοβλάστης? Τυχαίο?

Πιο συγκεκριμένα ομάδα ερευνητών στο Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, μελέτησε παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των εγκύων σε σχέση με τις επιλογές τους.

Συνολικά 6651 εγκυμονούσες πήραν μέρος στην έρευνα που κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το ρίσκο τους για το σύνδρομο Down και τις Τρισωμίες 18 και 13 μετά την εξέταση αυχενικής διαφάνειας και PAPP-A test σε υψηλού κινδύνου (>1:100), ενδιάμεσου κινδύνου (1:101-1:2500) και χαμηλού κινδύνου (<1:2501).

Στις εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου (3.9%) προσφέρθηκε η επιλογή της βιοψίας τροφοβλάστης (CVS), του cfDNA τεστ ή του να μην κάνουν άλλη εξέταση και το 40% από αυτές επέλεξαν το CVS, το 57.3% το cfDNA τεστ και το 2.7% να μην κάνουν άλλη εξέταση.

Στις εγκυμοσύνες ενδιάμεσου κινδύνου (30.3%) δόθηκε η επιλογή του cfDNA τεστ ή του να μην κάνουν κάπποια άλλη εξέταση. Το 91.7% από αυτές προτίμησε το cfDNA τεστ και οι υπόλοιπες να μην κάνουν άλλες εξετάσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή τους για το cfDNA τεστ ήταν η αυξημένη μητρική ηλικία, το αυξημένο ρίσκο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

(Gil MM1, Giunta G, Macalli EA, Poon LC, Nicolaides KH. UK NHS pilot study on cell-free DNA testing in screening for fetal trisomies: factors affecting uptake. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan; 45(1):67-73.)