Η Τσεχία, μια χώρα με ανάλογο πληθυσμό με τον δικό μας και παρόμοιο κατά κεφαλήν εισόδημα, διατηρεί μια αρκετά ενημερωμένη βάση δεδομένων για τους Προγεννητικούς ελέγχους που διενεργεί.
Έτσι σύμφωνα με αυτή, το πρόγραμμα του προγεννητικού τους ελέγχου εντοπίζει 89% των παιδιών με σύνδρομο Down, ενώ σε γενικές γραμμές από όλες τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες που εντοπίζονται, ΜΟΝΟ το 32% είναι το σύνδρομο Down και οι Τρισωμίες 13 και 18.

20190629_095300 20190629_095641

Το υπόλοιπο 68%, αφορά λοιπές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πχ. φυλετικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μικροελλειπτικά σύνδρομα, ισοζυγισμένες ανωμαλίες κ.ά.
Μάλιστα, από το 2007 είχε παρατηρηθεί μείωση των επεμβατικών διαδικασιών όπως αμνιοπαρακέντηση και βιοψία τροφοβλάστης, οι οποίες με την έλευση του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου συνεχίζουν να έχουν καθοδική τάση !
Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει μειωθεί ο αριθμός των υπόλοιπων χρωμοσωμικών ανωμαλιών που εντοπίζονται, πέρα από τις Τρισωμίες 21, 13 και 18.

20190629_095810 20190629_095841 20190629_100036

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αν ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος επεκτεινόταν στην ανίχνευση περισσότερων από τις 3 κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες!

Είναι επιλογή σας να ελέγξετε περισσότερες ανωμαλίες πέρα από τις 3 κοινές !

Μην αφήνετε στην τύχη την ανίχνευσή τους !

Πολλές από αυτές έχουν παρόμοια βαρύτητα ή και σοβαρότερη από το σύνδρομο Down !