Υπολογισμoς

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και στα αγγλικά Body Mass Index (BMI), είναι μια μέτρηση που θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τον υπολογισμό της παχυσαρκίας ανδρών και γυναικών. Ο ΔΜΣ καθορίζει το ιδανικό βάρος καθενός μας με βάση το ύψος και τα κιλά μας υπολογίζοντας το ποσοστό λίπους στο σώμα μας.

Ο δείκτης μάζας σώματος βασίζεται στο ύψος και το βάρος, και προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους.

Για να υπολογίσετε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας, συμπληρώστε το σωματικό βάρος σας (σε κιλά) και το ύψος σας (σε μέτρα).

ΒΜΙ3